Rouw en verlies

Bij de woorden rouw en verlies denken we vaak als eerste aan het overlijden van een persoon. Verliezen zijn er echter in allerlei vormen, zichtbaar of verborgen, acuut of voortschrijdend, beladen of verboden.

Een verlies kan je leven zo op zijn kop zetten dat je de kluts kwijt bent en het gevoel hebt dat je je in een achtbaan bevindt. Een verlies kan je een leven lang bij je dragen zoals bij een onvervuld verlangen. In welke vorm het verlies zich ook aandient, het leven vraagt van ons een antwoord op de rouw die daarop volgt.

Ieder mens reageert op zijn eigen wijze op de verliezen die hij meemaakt. Soms lijkt het verlies te zwaar om te dragen en is het moeilijk om je dagelijkse leven weer op te pakken. Of je blijft piekeren over wat je hebt meegemaakt of destijds anders had willen doen. Of je doet van alles om maar niet stil te hoeven staan bij de ingrijpende verandering die zich in je leven heeft voorgedaan, laat staan dat je er met iemand over praat.

Soms lukt het niet om op eigen kracht of met steun van mensen uit je omgeving met een verlies om te gaan, Rouwbegeleiding kan je daarbij helpen. Zodat je uiteindelijk wat verloren is gegaan, niet los hoeft te laten maar met je mee kan dragen. En je je misschien op een dag weer kan gaan verbinden met het nieuwe.